top of page

KAHVE EĞİTİMLERİ

BARİSTA - DEMLEME - YEŞİL ÇEKİRDEK - SENSORY SKİLLS - ROASTİNG

barista_comp_photo_640x.webp

NİJİ BARİSTA EĞİTİMLERİ

FOUNDATION VE INTERMEDIATE

Barista Kursu, öğütücünüzü nasıl kuracağınızı, süt bazlı içecekler için espresso, süt hazırlama da köpük ve doku, latte art yaratma gibi bar arkasında ihtiyaç duyulan temel pratik becerileri öğretir. Ayrıca sağlık ve güvenlik konularının aydınlatılması, müşteri hizmetleri protokolleri ve temel iş uygulamalarında açıklanır.

Barista Foundation kursu, öğrencilerin sağlık ve güvenlik uygulamalarını uygularken SCA kalite standartlarına göre öğütücü, espresso, köpük dokulu süt ve latte art tekniklerini hazırlamak için gerekli temel becerilerin yanı sıra kahvenin kendisini tanıtıcı bir anlayış kazanmalarını sağlar. Pratik öğrenme hedefleri ve etkinlikleri, öğrenciyi bir baristanın temel görevlerini yerine getirmeye hazırlar.  Yazılı bir sınav, temel kursun öğrenme hedeflerine dayalı teorik bilgileri test eder.


Barista Skills Intermediate kursu, Foundation kursunda tanıtılan kavram ve becerilerin üzerine inşa edilmiştir.  Barista becerileri deneyimine sahip olan ve kahve kalitesini nasıl iyileştireceğini ve barista, mesleğinde bulunan daha karmaşık iş işlevlerine nasıl hazırlanacağını keşfetmek isteyen biri için idealdir.  Bu interaktif kurs sayesinde, öğrenciler kahvenin kendisi, özellikle de kahvenin çeşidi, kökeni ve işleme yöntemlerinin lezzet üzerindeki etkisi hakkında daha derin bir anlayış kazanacaklardır. Bir demleme reçetesinde arama yaparken kahve miktarı, öğütme dokusu, su kalitesi ve döküş süresi parametreleri ve bunların etkileşimi, içecek yapımı ve tat farklılıkları, iş akışı yönetimi ve verimliliği, espresso ekstraksiyonunun duyusal yönlerini, süt işleme ve teknikleri ile latte sanatını derinlemesine öğreneceklerdir.  Kahve hazırlamaya ek olarak, bu kurs sağlık ve güvenlik, müşteri hizmetleri ve temel iş uygulamaları ile ilgili temel kavramları da kapsar.  Yazılı bir sınav Orta seviye kurs bilgisini test ederken, pratik bir sınav öğrencinin öğütücü kalibrasyonu, espresso özütleme analizi, latte sanatı becerileri ve içecek yapımı açısından yeteneğini değerlendirecektir.

IMG_1254.JPG

NİJİ DEMLEME EĞİTİMLERİ

FOUNDATION VE INTERMEDIATE

Demleme kursları, kaliteyi etkileyen demleme değişkenlerinin yanı sıra çok sayıda kahve demleme yöntemini kapsar.

 Öğütme profilleri,

 Demleme yöntemleri,

 Kahve gücü ölçümleri  

Kahve ekstraksiyon çizelgesine odaklanılarak uygulamalı öğrenme vurgulanır.

Brewing Foundation kursu, öğrenciye farklı kahve demleme yöntemlerini tanıtır.  Öğrenci, otomatik ve manuel kahve demleme makinelerinin yanı sıra kendi yerel kültürlerinde yaygın olarak kullanılan diğer kahve üreticileri de dahil olmak üzere bir dizi cihaz için teorik ve pratik uygulamalı eğitim alacaktır.  Pratik öğrenme hedefleri ve etkinlikleri öğrenciyi, temel demleme öğelerinin anlaşılmasına ve demleme sonuçlarının analizine dayalı olarak lezzetli bir demleme üretmeye hazırlar.  Yazılı bir sınav, temel kursun öğrenme hedeflerine dayalı teorik bilgileri test eder.

Brewing Intermediate kursu, Foundation kursunda tanıtılan kavram ve becerilere dayanmaktadır.  Demleme deneyimi olan ve kahve kalitesini nasıl iyileştirebileceğini daha fazla keşfetmek isteyen biri için idealdir.  Bu kurs, cihaz kullanımı açısından demleme sürecinin araştırılması; ekstraksiyon sırası ve ıslatma;  demlemenin temel unsurları ve bunların nihai fincan üzerindeki bireysel etkileri;  ekstrakte edilmiş kahve kuvvetinin bilimsel ölçümü ve bir kahvenin ekstraksiyonunun grafiğini çıkarma;  demlenmiş kahve ve espressonun analizi ve doğru şekilde çekilmiş, iyi dengelenmiş bir fincan sunmak için göz önünde bulundurulması gereken ayarlamalar ile beraber temizlik ve bakımın önemi açıklar.  Yazılı bir sınav orta düzeydeki kurs bilgisini test ederken, uygulamalı bir sınav öğrencinin demlenmiş kahvedeki güç ve özütleme farklılıklarını belirleme becerisini değerlendirir. Farklı cihazlardan demlemeler hazırlayın ve otomatik filtre kahve makinesinden kötü demlenmiş bir kahve tarifinin nasıl düzeltileceğini teşhis edecek düzeye gelir.

WhatsApp Image 2021-11-14 at 10.21_edited.png

NİJİ  DUYUSAL ANALİZE EĞİTİMLERİ

FOUNDATION

Duyusal Beceriler kursu, duyusal değerlendirmenin temellerini pratik ve etkileşimli bir şekilde tanıtır.  İnsan duyularının algıyı nasıl etkilediğini ve kahvenin doğal özelliklerini değerlendirirken bu bilginin nasıl uygulanacağını araştırır.

 Öğrenciler kahvenin; gövde, asitlik, acılık ve daha fazlasını içeren belirli duyusal yönlerini ayırt etme becerisi kazanırlar.  Bu eğitim, koku tanımlama referanslarını tanıtır ve ayrıca bir SCA tadımının gerçekleştirmenin amacı ve prosedürüne odaklanır.  Öğrenciler, özel kahve niteliklerini belirleme konusunda fikir edinmenin yanı sıra bunun iş hayatında nasıl uygulanacağına dair genel bir bakış açısı kazanırlar. 

Pratik öğrenme hedefleri ve etkinlikleri, öğrenciyi özel olarak kahve özelliklerindeki temel farklılıkları belirlemeye, koku tanımlamasını hatırlamaya ve SCA Tadım Protokolüne göre bir tadım uygulaması oluşturmaya hazırlar.  Yazılı bir sınav, temel kursun öğrenme hedeflerine dayalı teorik bilgileri test eder.


Duyusal Beceriler Orta Düzey kursu, Duyusal Beceriler  kursunda tanıtılan kavram ve beceriler üzerine kuruludur ve öğrenciyi kahve ve ilgili ürünlerin duyusal değerlendirmesinde daha karmaşık iş işlevlerine hazırlar.  Bu ders, tat ve aroma fizyolojisi, duyusal analiz testleri türleri, bir tadım seansının işleyişi;  kahve özelliklerinin çeşitliliği;  SCA Lezzet Çarkı ve WCR Duyusal Sözlüğü'nün kullanımı;  ve bir duyusal analiz paneli ve oturumunun uygulanmasını içerir. Yazılı bir sınav, orta düzeydeki kurs bilgilerini test ederken, uygulamalı bir sınav, öğrencinin kahve özelliklerindeki temel farklılıkları belirleme ve koku tanımlamasını hatırlama yeteneğini değerlendirir.

kahve makinesi

NİJİ KAHVE KAVURMA EĞİTİMLERİ

FOUNDATION VE INTERMEDIATE

Kavurma modülleri,

Kavurma döngüsü,

Kavurma seviyeleri,

Kusurların belirlenmesi ve çekirdeklerin kavurma işlemi sırasında maruz kaldığı fiziksel değişikliklerin yanı sıra çalışma alanı yönetimi dahil kavurma sürecini öğretir.

Roasting Foundation kursu öğrenciye, süreç sırasında meydana gelen fiziksel değişiklikler ile beraber açık veya koyu kavurma yoluyla kahvenin duyusal yönlerinin nasıl kontrol edileceği dahil olmak üzere kavurma süreci hakkında bilgi verir.  Öğrenciler ayrıca kavurma makinesinin temel yapısı, genel bakım ve yangın önleme konularında da bilgi sahibi olacaklardır.  Pratik öğrenme hedefleri ve etkinlikleri, öğrenciyi eğitici tarafından verilen talimatları üç farklı kavurma için izlemeye ve uygun bir kavurma günlüğü kullanarak kavurma başına ilgili verileri ve gözlemleri kaydetmeye hazırlar.  Yazılı bir sınav, temel kursun öğrenme hedeflerine dayalı teorik bilgileri test eder.

Roasting Intermediate kursu, Foundation kursunun giriş kavramları üzerine inşa edilmiştir.  Kavurma yapan ve kavurma profilini, profilin renkle ilişkisini, kavurma profili ile duyusal ifade arasındaki ilişkiyi ve geliştirme süresinin etkisini daha derinden anlamak isteyen biri için idealdir.  Öğrenciler, kavurma sırasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin yanı sıra temel termodinamik ve ısı transferini daha fazla keşfedeceklerdir.  Daha sonra, kavurma tesisinde numune kavurma ve güvenlik ve bakım protokollerinin gözden geçirilmesi için giriş yapılacaktır.  Yazılı bir sınav, orta düzeydeki kurs bilgilerini test ederken, uygulamalı bir sınav, öğrencinin bir referans kullanarak kahveyi doğru şekilde kavurma ve kahveyi doğru renkte çıkarma becerisini değerlendirirken, kavurma günlüğü formunu doğru bir şekilde doldurur.

bottom of page